15-3-2019| Workshop Kosmische Communicatie, het nieuwe Mediumschap. Gegeven door Annet Mol

Kosmische communicatie, het nieuwe mediumschap

Uitleg activiteit:
Gevoeligheid, hoog gevoeligheid, paranormaal, spiritueel…
Verschillende benamingen voor hetzelfde: communiceren met het creatieve veld waar we allemaal mee verbonden zijn en altijd mee verbonden zullen blijven, in het leven en in de dood. Communiceren met de Kosmos is in contact zijn met het verleden, het heden en de toekomst.
Iedereen kan aansluiting zoeken met dit kosmische creatieve veld, maar we zijn opgehouden om ons zelf als kosmische wezens te zien, verbonden met sterren, planeten en al wat zich manifesteert in het universum. De dagelijkse gang van zaken slokt ons te veel op. Dat onze smartphone foto’s en videofilmpjes ontvangt, aangesloten is op internet en sms-jes verzendt naar de andere kant van de wereld, zonder ook maar ergens mee verbonden lijkt te zijn, vinden we heel normaal. Maar hoe ontvangt de smartphone de informatie? En zijn wij mensen niet veel creatiever dan een telefoon?

Het is tijd om het traditionele mediumschap te zien als meer dan alleen maar communicatie met overledenen. Om het chanellen ook ruimer te zien dan alleen het ontvangen van boodschappen van hogere spirits. En om een paragnost te zien als iemand die – om welke reden dan ook – heeft geleerd om buitenzintuigelijke informatie te ontvangen.

Het is een kwestie van open durven staan en het steeds verder ontwikkelen van onze zintuigen om het hele brede spectrum van ons universum te kunnen waarnemen, waardoor we ons zelf ook steeds beter leren begrijpen en eindelijk eens durven toegeven dat wij groots zijn! Goddelijk! Voortgekomen uit de moederschoot van het universum dragen we haar genen mee.

En wat betekent dat voor jou als gevoelig, hoog gevoelig, paranormaal of spiritueel mens? Hoe vind jij die aansluiting?
Ik vertelt het je graag. In woord of op papier: http://www.dejuffrouwophetrozenblad.nl/

Het boek is tijdens de workshop te koop voor € 12,50 (in de winkel € 14,95)

Door wie wordt de activiteit gegeven?
Annet Mol

Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw verdiep ik me in esoterische en paranormale onderwerpen.
In de jaren negentig schreef ik tien jaar voor ParaVisie en Yes. Als freelance journalist ontmoette ik veel mensen die met paranormale activiteiten bezig waren of zich bezig hielden met spiritualiteit in de breedste zin van het woord.
Een aantal jaren was ik actief bestuurslid bij spirituele vereniging Harmonia Schiedam.

Door die kennis ook praktisch toe te passen zijn mijn paranormale vermogens geworden tot wat ze nu zijn en ben ik uitgegroeid tot wat – nog steeds – een medium of paragnost wordt genoemd. Ik zie mezelf niet als een medium, maar als een kosmisch communicator. Een intermediair die de informatie van het verleden, heden en de toekomst vertaalt in een zinvolle boodschap.

Wil je meer weten over mij? Kijk eens op mijn website: www.annet-mol.nl

Start /datum/data:
15 maart 19:30 uur – 21:30 uur.

Kosten:
€ 10,00 per persoon

 

Info/opgave :
Per e-mail via mijn website: http://annet-mol.nl/index.php/contact/